Alex Mulder

In het kort
In 1972 startte Alex Mulder (geboren 22 oktober 1946 te Amsterdam) uitzendbureau Unique, dat met overnames van onder meer Goudsmit, Start, Content en Creyf’s uitgroeide tot de beursgenoteerde organisatie USG People. Bijna 35 jaar na de oprichting trad Alex Mulder af als CEO en werd hij er, tot de overname door Recruit in 2016, commissaris. Sinds zijn aftreden als CEO van USG People in 2006, is hij directievoorzitter en eigenaar van Amerborgh International N.V., een beheersmaatschappij die op vele manieren investeert in bedrijven, mensen en cultuur.

Loopbaan en visie
Uitzendbureau Unique groeide uit tot USG People. In 1997 werd Goudsmit N.V. overgenomen en ontstond de beursgenoteerde onderneming United Services Group N.V. In 2002 werd Start Uitzendbureau onderdeel van de organisatie. Na de overname van Solvus N.V. in 2005, met onder andere Content en Creyf’s, kreeg de vennootschap de naam USG People N.V. Mulder gaf bijna 35 jaar lang leiding aan de organisatie, waar hij tot 2006 de functie van President en CEO bekleedde. Van 2006 tot de overname van USG People door het in Japan beursgenoteerde Recruit (2016) was hij lid van de Raad van Commissarissen. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een organisatie met uiteenlopende activiteiten op het gebied van flexibele arbeid, human resources, opleiding & training en customer-care services, in elf Europese landen, met circa 10.000 vaste medewerkers en jaarlijks ruim 100.000 mensen aan het werk.

Naast de commerciële doelstellingen van het bedrijf had Alex Mulder altijd al aandacht voor kunst, voor de mens daarachter en het toegankelijk maken van kunst. Kunst is volgens Mulder ook in het bedrijfsleven een belangrijke motivator. Kunst kan helpen bij het inspireren van medewerkers, hen te binden en hen uit te dagen om de zaken anders te bezien. Het stimuleert immers de geestelijke beweeglijkheid en het creatieve denken. Bij USG People speelde kunst ook altijd al een belangrijke rol. In alle kantoren hingen kunstwerken, en medewerkers en opdrachtgevers kregen jaarlijks kunst als eindejaargeschenk.

Na zijn vertrek als CEO bij USG People in 2006 startte Alex Mulder Amerborgh International, een beheersmaatschappij van waaruit diverse activiteiten plaatsvinden.

Met zijn in Amsterdam en Schoten gevestigde beheersmaatschappij Amerborgh International investeert Mulder in bedrijven, mensen en cultuur. Amerborgh heeft investeringen en participaties in ondernemingen op het gebied van onder meer vastgoedontwikkeling, vermogensbeheer, cloudbanking, crossmediale uitgaven, human resources, ouderenzorg en hospitality.

Naast commerciële bedrijven zet Mulder zich met zijn beheersmaatschappij nadrukkelijk ook in voor cultuur en maatschappelijke cohesie. Zo investeert Amerborgh in de historische panden én in de programmering van De Nieuwe Liefde, Felix Meritis, de Rode Hoed en Het Hem. In deze investeringen focust Amerborgh niet op financieel maar op maatschappelijk rendement. Op deze plekken maakt Mulder een culturele en maatschappelijke programmering mogelijk met een nadruk op inclusiviteit en diversiteit. Hij doet dat met medewerkers die niet alleen bekend zijn met wat er doorgaans speelt op het gebied van cultuur en maatschappij, maar die ook andere doelgroepen weten aan te spreken dan die normaal gesproken worden bediend in het culturele circuit.

Persoonlijk
Alex Mulder werd op 22 oktober 1946 geboren in Amsterdam en groeide op in een gereformeerd (vrijgemaakt) gezin met vier broers. In zijn opvoeding stond de Bijbelse opdracht ‘het er zijn voor een ander’ centraal. Niet alleen door je handen te vouwen, maar door er daadwerkelijk te zijn en in actie te komen. Met die mentaliteit startte hij in 1972 als jonge ondernemer op de Keizersgracht uitzendbureau Unique. Waar andere uitzendorganisaties vooral keken naar diploma’s van uitzendkrachten, stelde hij de mens centraal. Het ging daarbij niet alleen om de vraag wat iemand kan, maar vooral wat hij of zij graag zou willen. En ook: hoe dit voor en met anderen mogelijk kan worden gemaakt. Zo ook bij de activiteiten van zijn huidige beheersmaatschappij Amerborgh International.

Onderscheidingen
2002: Bij Koninklijk besluit België: Ereteken van Officier in de Kroonorde
2006: Bij Koninklijk besluit Nederland: Officier in de Orde van Oranje Nassau
2020: Zilveren medaille van de Stad Amsterdam

 

Terug naar Executive Board